Kako izračunati hipotenuzu trokuta

Jedan od matematičkih problema s kojim se svi učenici moraju suočiti je znati kako izračunati hipotenuzu trokuta, kako bi znali poznati Pitagorin teorem i kako ga primijeniti na različite funkcije. Pažljivo jer ćemo vam ponuditi jednostavan vodič koraka u kojima možete riješiti hipotenuzu trokuta.

Bilo je to davno, kada je grčki matematičar Pythagoras otkrio zanimljivo svojstvo na desnim trokutima: zbroj kvadrata duljine svake noge ( kraće strane) trokuta jednak je kvadratu duljine hipotenuze (duže strane) trokuta . Ovo svojstvo, koje ima mnogo primjena u znanosti, umjetnosti, inženjerstvu i arhitekturi, sada se naziva Pitagorejska teorema.

Koraci za izračun hipotenuze trokuta

Iz navedenog možemo upotrijebiti Pitagorejsku teoremu kako bismo pronašli duljinu hipotenuze pravog trokuta, ako znate duljinu druge dvije strane trokuta, nazvane noge. Drugim riječima, ako znate duljine a i b, možete pronaći c.

  1. Zamislite onda da imamo pravokutni trokut u kojem noge a i b mjere 5 i 12, respektivno. Možete upotrijebiti Pitagorin teorem da biste pronašli vrijednost za duljinu c, hipotenuze.
  2. Zatim moramo uzeti 5 i 12 i izračunati kvadrat od 25 i 144 i dodati te rezultate.
  3. Zbroj će vam dati 169, tako da morate napraviti kvadratni korijen tako da znate vrijednost hipotenuze.
  4. To jest, sve pojednostaviti i pronaći vrijednost C, zamisliti broj koji je, kad se pomnoži sam po sebi, jednak 169 . Kao što kažemo, moramo napraviti kvadratni korijen od 169, čiji će rezultat biti 13, a to će biti vrijednost hipotenuze.

Koraci za izračun hipotenuze trokuta s suprotnim kutom

Ponekad nam matematički problem koji nam daju možda ne daju podatke o dvjema nogama, ali znamo samo veličinu noge i širinu kuta nasuprot toj nozi, da bismo izračunali hipotenuzu možemo pribjeći jednom od trigonometrijskih teorema u pravokutni trokut, koji kaže da je hipotenuza dana odnosom između mjerenja katetusa i sinusa suprotnog kuta.

  1. Na taj način, ako moramo izračunati hipotenuzu znajući da katetus mjeri 10 cm i da je suprotni kut širok 30 °, morat ćemo podijeliti veličinu katetusa (10 cm) na sinus od 30 stupnjeva, što je 1/2,
  2. Uzimajući ovo na papiru imamo: 10/30 ili ono što je isto, 10/1/2 koje će biti jednako 10 × 2.
  3. Na taj način moramo pomnožiti 10 × 2 što rezultira 20 cm za vrijednost hipotenuze koju smo morali znati.