Kako stvoriti automatske odgovore na WhatsApp

Stvaranje automatskih odgovora jedna je od funkcija koja se najviše koristi u vrijeme odmora. To je usluga koja ima glavne poslužitelje e-pošte, ali ne i razmjenu izravnih poruka, koja ne dopušta automatske odgovore na WhatsApp . No postoji li način da se to učini i programira?

Iako nije moguće automatski odgovoriti na WhatsApp, jer nema nikakvu vrstu inteligentnog ili automatskog odgovora, problem ima rješenje .

To je moguće učiniti putem aplikacija i uslužnih programa trećih strana, gdje možete ostaviti automatske odgovore u porukama koje sadrže unaprijed definirani tekst.

Saznajte kako programirati automatske odgovore u WhatsApp

U trgovini Google Play naći ćete različite alate kako biste dobili najviše od WhatsApp-a, a među njima je i WhatsAuto, besplatna aplikacija koja će vam omogućiti da postavite automatske odgovore u WhatsApp-u.

Morat ćete ga instalirati na svoj uređaj i također dati određene dozvole potrebne za omogućavanje rada WhatsAuto. Zatim morate konfigurirati automatske odgovore.

Prvo idite na karticu "home" aplikacije, u gornjem dijelu ćete vidjeti opciju aktiviranja ili deaktiviranja automatskih odgovora.

Ako kliknete na ikonu mobilnog telefona, možete odabrati u kojim aplikacijama želite odgovoriti na poruke, WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber ili druge alternative razmjene izravnih poruka.

U nastavku se nalazi odjeljak za "Automatski odgovor", u kojem možete izmijeniti poruku koja će se automatski poslati, ako je opcija aktivirana.

U ovom odjeljku pronaći ćete dvije nove opcije koje mogu biti vrlo korisne, jer možete poboljšati poruku.

  • Točno podudaranje : automatska poruka bit će poslana kada je primljena poruka potpuno ista kao ona s kojom je konfigurirana.
  • Sadrži : automatska poruka bit će poslana kada primljena poruka sadrži tekst koji je konfiguriran kao dolazna poruka.

Korak po korak konfigurirati automatske odgovore u WhatsApp

  1. Otvorite WhatsAuto i odobrite dozvole.
  2. Na kartici "dom" aktivirajte prekidač "Automatski odgovor".
  3. U odjeljku "Tekst automatskog odgovora" upišite poruku koju želite automatski poslati. Ili konfigurirajte prilagođene odgovore prema poruci.
  4. Idite u prozor Kontakti i odaberite kome ćete slati automatske odgovore.

Nakon ovog brzog i jednostavnog procesa dodat ćete vrijednost funkcionalnostima aplikacije.

WhatsApp vam omogućuje da konfigurirate automatski odgovor u vašoj verziji za tvrtke, WhatsApp Business, ali aplikacija WhatsAuto pokriva više mogućnosti, kao što je mogućnost personaliziranja odgovora, odabir kontakata kojima ćete poslati poruku, pa čak i odlučivanje hoće li ih poslati grupama ili ne čiji ste dio.